MĒS TO VARAM!
Izglītojamo ar speciālām vajadzībām  maksimāla  psihisko, izziņas un fizisko funkciju korekcijas  nodrošināšana.        
Tā nu mēs runājam -
valoda katram sava
tikai vienādiņ pirksti
turas satraukti barā
bailes atrauties
bailes uzspurgt par tālu
bailes atgriezties
kailā vientuļā klajā
bailes būt - 
sīkas sirsniņas bailes
sārtām rīklītēm laiza
savus saliektos spārnus

/Jo/
Ezersalas speciālā pamatskola
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752
Tālrunis: 65723663, e-pasts: ezersalas_skola@inbox.lv

 .