Kontakti:

Skola, kancelēja:

Tālrunis: +371 65723663 (LMT)

E-pasts: ezersalas_skola@inbox.lv

Grāmatvedība: +371 65729197 (LMT)

Internāts: +371 65729198 (LMT)

Skolas direktors Andrejs Tereško

Direktora vietniece izglītības jomā Aija Tereško

Direktora vietniece audzināšanas jomā Sanita Reinika

Saimniecības daļas vadītājs Ainārs Sidarāns: +371 26691045

Adrese: Ciblas novads, Zvirgzdenes pagasts, Ezersala, "Ezersalas speciālā pamatskola", LV-5752

Rekvizīti: Juridiskā adrese:   Ciblas novada pašvaldība

                                                   c. Blonti, Ciblas novads, LV-5706

                                                   Reģ. Nr. 90000041258

                  Faktiskā adrese:    "Ezersalas speciālā pamatskola"

                                                   Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads

                                                   LV-5752

                                                   VALSTS KASE

                                                   TRELLV 22

                                                   LV87TREL9802904684910

Sazinieties ar mums:

 .