Izglītības programmas

Ezersalas internātpamatskola realizē sekojošās izglītības programmas

 Speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 01015811, licences nr. V – 7794, iegūta 2015. gada 5. februārī;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811, licences nr. V – 7795, iegūta 2015. gada 5. februārī;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 

kods 21015911, licences nr. V - 7796, iegūta 2015. gada 5. februārī;

Profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – pavāra palīgs,

kods 22811021, licences nr. P - 11046, iegūta 2015. gada 13. februārī;

Profesionālās pamatizglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – konditora palīgs,

kods 22811021, licences nr. P - 11047, iegūta 2015. gada 13. februārī;

Profesionālās pamatizglītības programma Koka izstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija – galdnieka

palīgs, 

kods 22543041, licences nr. P - 11045, iegūta 2015. gada 13. februārī.

Ezersalas speciālā pamatskola
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752
Tālrunis: 65723663, e-pasts: ezersalas_skola@inbox.lv

 .