2015.-2016. mācību gads

1.semestris

2. semestris

Ezersalas speciālā pamatskola
Ezersala, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752
Tālrunis: 65723663, e-pasts: ezersalas_skola@inbox.lv

 .